El i RB111 - SWE24

Elsystemet

Då vi började segla båten, våren (påsken) 2000, hade jag installerat en batterimätare typ ’Odelco-battmeter’. Den är inkopplad med en shunt på alla förbrukarbatterierna och mäter strömförbrukningen till och från batterierna.

Eftersom den visar "saldot" i batteribanken, hade jag uteslutit det separata startbatteriet och i stället sammankopplat de båda batterierna - 120Ah + 140Ah. Jag räknar aldrig med att bli utan ström för start av motorn.

Jag anser det vara slöseri att ha ett stort startbatteri som används några sekunder varje dag. Som alltid är fulladdat och som vid laddning kopplas ihop med ett dåligt förbrukarbatteri med hjälp av skiljerelä.

Ganska snart upptäckte jag att jag hade en ganska hög strömförbrukning trots en strömsnål värmare (Gastherm gasolpanna - vattenburen) och att alla läslampor har bytts ut till 5W halogen (lyser som en vanlig 10W).

De förbrukade amperetimmarna Ah, vart inte heller återladdade i den takt jag hoppats på. Elsystemet var genomgånget och det var inget spänningsfall i kablarna. Problemet var generatorns laddregulator som bara reglerade till 13.9V och när det vart varmt i motorrummet 13.5V. För en korrekt laddning krävs minst 14.2V.

 

Generatorn

Med erfarenhet av tidigare Yanmar med Hitachi generator, med samma problem, köpte jag en ny regulator av typ "Hella power" HPR. Den såldes tidigare under namnet TWC. Den regulatorn laddar i cykler med hög spänning, ca 14.6V och sedan med lägre spänning 14.0V. Detta gör att batteriet tar emot mycket laddning utan att börja koka.

Nu vart laddningen bättre men inte bra. Orsaken var att batterierna var monterade i motorrummet och där var det 40°C. HPRen är också temperaturreglerad och sensorn sitter i kabeln till batteriet.

Jag vart tvungen att offra utrymmet under salongssoffan för om navbordet. Jag gjorde en durk och en regel som håller batterierna på plats. Kablarna drogs via kölsvinet. Utrymmet ventileras via två hål med teakringar. Temperatursensorn hamnar nu i utrymmet där batterierna står och nu fick jag en korrekt laddning. Livslängden på batterierna blir också bättre om de står svalt.

Jag har också en solpanel, 18W, som sitter på en stolpe på akterpulpit. Erfarenhet har visat att det blir nästan dubbelt så effektivt att ha panelen vridbar på en stolpe än att montera den fast på luckgaraget. Panelen är av en tunn typ utan ram. Den har försätts med kardborreband på undersidan och sitter mot en tunn plywoodbit. På plywodbitens baksida sitter en platta av samma typ som Press och Son har på sina stöttor. Den sitter i sin tur på stolpen. Konstruktionen blir väldigt lätt jämfört med en panel med ram.

Min skeppskamrat Eva, ser alltid till att panelen är vinklad mot solen och på kvällen ställer hon den mot Öster. Vi kallar henne numera för "Panelhönan".

Ett annat problem var kylen, som drog ofantligt mycket ström. Mer om detta får ni läsa i nästa artikel.

Reidar Stolt

SWE 24

08-382458,  0706-382458

 

reisto@telia.com     Uppdaterad 2003-09-09

Tillbaka