FÖNSTERBYTE

Hans Eriksson

Fönsterrapport

I den tidiga våren fortsatte fönsterbytet på Solaster. Sedan de gamla plastfönstren tagits bort inväntades bättre väder men mera ljus framförallt. Dagsljuset behövs när man skall fastställa var fönsterraden skall ligga höjdmässigt, både invändigt och utvändigt.

Arbetet börjar med att skruva ner innertakets yttre segment så dessa inte skadas under arbete. Sedan fastställes högsta höjden som det nya fönstrets innerram kan monteras på utan att ta i innertaket. För täthetens skull är det viktigt att inte fönstren kommer för långt ner mot däck och där sidan kröker sig. Markering görs med att borra ett litet hål från insidan vid det aktre fönstrets innerrams undersida, som sedan användes som riktmärke. Därpå läggs en riktskena ut föröver som sträcks över de bägge Tilltänkta fönstren och en rits dras upp. Sedan demonteras de nya fönstren så att ytterramen kan användas som mall De nya fönstren är större än de gamla och därför går det bra att rita av innerkonturen på ramen direkt på gelcoaten.

När alla fönstren är uppritade och kontrollerade i avseende på symmetri i förhållande till varandra och höjd, börjar det bli dags för sticksågen. Sticksågens stödplatta tejpas för att inte metallen skall repa gelcoaten. Metallsågblad användes för att inte stora utslag i gelcoaten skall ske under sågningen. Nu är det bara att sätta igång och såga. Det är bra att ha ett par extra sågblad eftersom de blir slöa av att såga glasfiberlaminatet. Nu när alla fönster är kontrollerade är det dags för den första ursågningen.

Jag valde att göra en ursågning och sedan lägga till en ny rits som hade samma mått som fönsterfalsens ytterkant.

För att denna fals skall gå in i hålet måste man lägga till 17-mm runt om efter första sågningen. I krökarna minskas tillägget för att falsen är smalare där. (Falsen är på raka sträckor 15-mm och ett tillägg  på 2-mm för spel om skrovet rör sig. De nya fönstren är av glas och behöver denna rörelsefrihet för att inte spräckas.

När alla fönster är ursågade kontrolleras att går att sätta in och att önskad passform har erhållits. På grund av försiktighet vid håltagningen behöver en del justeringar göras. Därefter putsas alla vassa kanter så att man inte kan göra sig illa. Efter sågning och sliparbetet behövs det dammsugas.

Gelcoatskanten torkas ren med T-sprit för att tätningsmassan skall få ett så bra fäste som möjligt.

Godstjockleken på laminatet plus teakinredningen vid fönstren är mindre än 11 mm måste ett distans material läggas in emellan innerramen och teaken. Jag har valt en rund hårdgummilist med en diameter på 5mm som passar precis i ett spår på innerramens insida.

Nu kan monteringen av rutorna börja och för detta jobb måste man vara två.

Ytterramen och gelcoaten tvättas med T-sprit för att ta bort eventuellt fett och damm. Därefter sprutas en ca 10 mm tjock sträng av polyuretanfogmassa (Bostik 2637) runt fönsterhålets ytterkant. Strängen skall ligga på gelcoaten, ej på laminatkanten. Det är denna mängd som behövs för att fylla utrymmet mellan ytterramens fals och gelcoaten så att det tränger ut runt ytterkanten.

Före monteringen skall själva glaset och packningen sättas ihop med ytterramen igen för att sedan lyftas in i hålet.

När nu fönstret skall lyftas i bör man vara två för att pricka hålet utan att smeta omkring fogmassan. När fönstret är på plats stannar en person kvar ute och håller emot medan den andra går in för att fästa innerramen. Börja

med skruvarna i mitten både på över och undersidan av ramen. Skruvarna fästes enbart runtom och sedan petas den runda distans packningen in emellan innerramen och teakbeklädnaden. Skarven på packningen bör placeras på en rak sträcka. Nu kan skruvarna dras åt successivt från mitten och åt sidorna. De skall dras i omgångar, både övre och undre parallellt, för att inte en enskild skruv skall få hela belastningen. Kontrollera att fogmassa pressas ut runt hela fönstrets ytterram.

Överskjutande fogmassa lät jag härda ett dygn innan jag skar bort den med en fin kniv och tvättade efter T-sprit.

Fönstren är nu på plats och har gett båten ett snyggare yttre utseende, kvar återstår anpassning till nya gardinstänger.

Hoppas denna artikel har varit till nöje och nytta och kanske till inspiration.

 

 Nästa artikel om fönsterbyte

Tillbaka