Föreningen RB111 Seglare har flyttat till en ny hemsida.

Den gamla sidan har skapats och underhållits i ett gammalt och nu utgånget verktyg,
vi har därför varit tvugna att söka en ny lösning.

Vi har nu ett modernt webbaserat verktyg som ligger på en server hos Svenska lag, en organisation som tillhandahåller
plats för 1000-tals idrottsföreningar i landet.

Här kommer vi att kunna presentera nyheter och aktuellt material, underhållet blir mycket enklare och uppdateringar kan ske mycket snabbare.

Den gamla hemsidan (den som denna text ligger på) kommer att finnas kvar, här finns 15 års samlat material som kan vara värdefullt för medlemmarna att
komma åt.

Vår nya hemsida finns på:  www.svenskalag.se/rb111

Tillbaka