Föreningen

RB 111-Seglare

Medlemsblad nr 8, maj 2000

______________________________________________________

 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

 

Årsmötet på Ålands hav ombord på Baltic Star blev en mycket trevlig träffpunkt för RB 111-seglare. Ingenting går upp mot att mötas och ha tid att prata med varandra.

Vid mötet framkom en uppfattning, från flera damer, att kappsegling inte var det man mest längtade efter. Birgitta Traung gjorde en härlig kommentar att hon under en kappsegling hade hört en person skrika åt rorsman "kan du inte segla din …" Om tillmälets innehåll är två advokater oense så jag lämnar den frågan därhän. Birgitta hade gripits av tävlingsdjävulen och insåg skamset att det var hon själv som ropade åt maken. Vad det nu var.

Vi ska vara realister och inse att kappsegling i RB 111 sammanhang är och förblir pojkdrömmar om vi inte har våra nära och kära med. Därför ska vi lyssna och försöka anpassa oss och den typ av arrangemang vi försöker genomföra.

Fysikprofessorn Bodil Jönsson har skrivit en läsvärd bok om tid. Hon pläderar inte för att man ska jäkta. Snarare att man mår bra av att välja hur man vill använda sin tid. Att inse att det är man själv som bestämmer.

Föreningen RB 111-Seglarna arrangerar i år ett världsmästerskap. Låt vara inofficiellt, men ändå ett seglarmöte som är unikt i världen. Vi ska försöka göra det till en minnesvärd fest utan kappseglingshysteri. (Förlåt Birgitta) Visst ska vi segla, och må bästa båt och besättning vinna, men vi träffas och seglar för vårt nöjes skull. Vi ska ha arrangemang som samlar och tilltalar hela familjen.

Bestäm över din tid och kom med till vår seglarfest i september! Föreningen jobbar för att så många som möjligt ska vilja vara med. Boka för säkerhets skull både den 9 och 16 september. Behöver du hamnplats före och efter så kan det fixas. Exakt datum kommer i en inbjudan i augusti.

I övrigt så jobbar föreningen på inom många områden och jag tycker att kontakten med andra RB 111-seglare gör seglarlivet rikare. Föreningen genomför under de närmaste månaderna en medlemsenkät per telefon. Frågorna finns med på nästa sida.

Till hösten blir det också en träff. Kanske med temat navigation.

Segla väl i sommar!

 

Hans Holmqvist, ordförande

 

Föreningen är en rikstäckande allmännyttig ideell förening med ändamål:

  • att främja intresset för och segling med RB 111,
  • att utgöra en samlings- och kontaktpunkt för alla som är intresserade av RB 111,
  • att höja intresset för sjön och segelsporten med idrottsligt och ideellt ansvar
  • samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Innehåll

Bladet gör denna gång skäl för namnet. Det är ett blad. Redaktionen vårfejar och försöker få båten klar.

Tips för GPS frågor: Ring Reidar Stolt. Han har mycket att berätta.

Besök hemsidan

Nästa nummer: Uppföljning av olika projekt

Världmästerskap (inofficiellt)

för RB 111 år 2000

Förslaget diskuterades bl a på årsmötet den 26 april. Vi kom fram till att seglingen bäst kan genomföras genom att delta i någon befintlig distans-kappsegling i Stockholmstrakten, och att tävlingen seglas utan spinnacker. Tidpunkten diskuterades, och vi enades om att september borde vara lämplig eftersom det normalt inte är så många andra aktiviteter då som konkurrerar om tiden.

Med hänsyn tagen till hur hemmahamnarna är placerade för medlemmarna, torde en kappsegling i östra Mälaren vara möjlig att nå över en helg för ett tjugotal båtar. Den som vill vara med, men inte kan segla i egen båt, är varmt välkommen ombord på någon av deltagarbåtarna.

Två befintliga kappseglingar uppfyller ovan ställda önskemål:

"Ärtskär runt" går av stapeln den 9 september, med start och mål i närheten av Hässelby. "Ärtskär runt" är en s.k. "sanktionerad" segling (SSF) som arrangeras årligen av Kvarnvikens BS. En fördel är att man har en s k "Cruisingklass" där alla deltar utan spinnacker.

 

Ekerö BK arrangerar årligt klubbmästerskap på Södra Björkfjärden, och vi är välkomna att delta där som egen klass. SBK’s klubbholme Slandö Kalv har en bra hamn och är en mycket trevlig samlingsplats. Nära till Birka med sitt fantastiska nya museum som är väl värt besöka. I år går denna segling den 16 september.

Seglingen kommer att omges av flera aktiviteter som gör helgen till en seglarfest som du bara inte får missa!

wpe1.jpg (3867 bytes)

 

 

Medlemsenkät RB 111-Seglarna

Föreningen har hållit ett trevligt årsmöte på Ålands hav. Där beslöts bland annat att vi skulle göra en telefonenkät till medlemmarna för att hålla kontakt och få synpunkter som kan bidra till att utveckla verksamheten.

Någon från styrelsen kommer därför att under de närmaste månaderna att ringa till dig och fråga lite om hur du ser på RB 111 och föreningens verksamhet. Ingegerd Waneryd hjälper också till med dessa telefonkontakter.

För att du ska kunna tänka till så bifogar vi frågorna redan nu. Självklart kan ju du också ta initiativ och ringa till någon i styrelsen.

Varför vi gör enkäten.

  • Årsmötesbeslut för att samla underlag för att påverka verksamheten.
  • Intresse för medlemmarnas idéer och synpunkter.
  • Tillfälle att få kontakt.

Del 1: Allmänt

Hur länge har du haft båten?
Vad gillar du bäst?
Haft några problem?

Del 2: Användning
Var brukar du segla? Längre turer?
Vilka är det som seglar, besättning?
Har du några ej förverkligade seglingsplaner – önskningar?

Del 3: Föreningen RB 111 Seglarna.
Är det något ämne eller fråga som du tycker föreningen bör ta upp?
Är det någon aktivitet som du saknar?
Skulle du själv vilja ta tag i någon fråga?

Del 4: Aktiviteter
Vilken typ av aktivitet skulle intressera dig mest? (Exempel: Fri eskader, studiebesök teknik, segel-rigg osv.,
enkel kappsegling med social aktivitet, ett inofficiellt världsmästerskap för RB 111, möte på en skärgårdskrog, mm. mm.)
Egna förslag?

Del 5: Information i medlemsblad och föreningens hemsida.
Kan du tänka dig att skriva något om dina seglingar, din båt eller annat ämne. Gärna med bilder?

Del 6: Teknik och information
Kan vi skicka information till dig på e-mail? (Som komplement till annan). Vilken adress?

Del 7: Allmänna råd.

Hur tycker du att föreningen bör utvecklas i framtiden?

 

Vill du svara på detta via e-post kan du göra det här.
(Det är inget färdigt formulär utan du får skriva punkt för punkt själv)

RB111-seglare

Märk gärna brevet med Ämne: Enkät
och naturligtvis även med din båts Nr

 

Tillbaka