RB111 New Zeeland, Tasmania and Mälaren Open Championship 2002

Utlyst via Internet, även "Down Yonder"

Resultat

1:a          S49     Sofie          Lars Ericson

2:a         S24     Cavella        Reidar Stolt

3:a         S34    Svartörn       Torgny Hållstrand

DNF:     S41    Poseidon      Hans Holmqvist

Det var ett stentufft race, med en bana som innebar två varv med hårda kryssar norrut på Lambarfjärden och Näsfjärden i en NNV 8-12 m/s vind. Sofie och Cavella låg mycket nära varandra under hela racet, med stenhård bevakning av varandra. Storseglen revades upp och ner vartefter vindstyrka och bog. Det är möjligt att Sofies tremanna besättning fällde utslaget i denna fysiskt krävande segling, Reidar hade "bara" med sig sin Eva och skeppshunden Cimon som gast.

S41 råkade ut för ett smärre rigghaveri, ett undervant i 2-spridarriggen lossnade från vantskruven så man fann för gott att utgå ur tävlingen. Lyckligtvis stod masten kvar på däck. Om det hade varit en 1-spridarrigg så hade nog masten åkt ner under den hårda kryssen.

S34 med Torgny Hållstrand som enda besättningsmedlem hade det tufft i den hårda vinden men gjorde mycket bra ifrån sig.

Läs reportage från Hans H, S41 och Lars E, S49 här: Medlemsblad nr 13

Tillbaka...

Uppdaterat 080116 LEn